r.

Listy przyjętych do klas pierwszych
02.08.2021|13:46:16
Listy klas pierwszych są dostępne w szkole na tablicy ogłoszeń.

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w klasach licealnych oraz w Szkole Branżowej.

Gratulujemy przyjętym i zapraszamy do naszej szkoły!

Iwona Seremak
Informacje dla kandydatów - wstępne listy klas
22.07.2021|12:38:58


Listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas są dostępne w szkole na tablicy opłoszeń. Kandydaci mogą także sprawdzić przydział na swoim koncie w systemie Nabór Vulcan.

Opublikowane listy klas są wstępnymi wynikami rekrutacji. Ostateczne rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi po
dostarczeniu oryginałów świadectw i zaświadczeń najpóźniej do godz. 15:00 w piątek 30 lipca .

Gratulujemy wyniku i zapraszamy z oryginałami dokumentów.
Iwona Seremak
Bardzo dobre wyniki matur!
06.07.2021|10:07:02

Drodzy Maturzyści!!!

Cała społeczność szkolna,
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
gratuluje Wam bardzo dobrych wyników matur
- osiągniętych w tak trudnych warunkach nauki zdalnej - oraz życzy dalszych sukcesów w ubieganiu się na studia
i w całym dorosłym życiu!

Dziękujemy i powodzenia!


Jarosław Zabielski
Podręczniki
05.07.2021|9:24:59
W dziale Dokumenty znajduje się aktualna lista podręczników na nowy rok szkolny.

Zalecamy jednak ostrożność, a najlepiej wstrzymanie się z zakupami do pierwszej lekcji ze swoim nauczycielem przedmiotu, który wskaże podręcznik dla danej klasy bądź grupy.

Jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, możemy spodziewać się w pierwszym tygodniu nauki tradycyjnego kiermaszu książek używanych, gdzie można będzie sprzedać lub kupić podręczniki od innych uczniów.
Jarosław Zabielski
Warsztaty laboratoryjne z chemii
01.07.2021|12:11:53
W dniach 2 - 4 lipca 2021 roku w naszej szkole odbędą się wstępne warsztaty laboratoryjne z chemii dla przyszłych wolontariuszy fundacji "Przyszłość w nauce".
Fundacja "Przyszłość w nauce" zajmuje się przeprowadzaniem doświadczeń chemicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach lub Gminnych Ośrodkach Kultury całej Polski.
W 2018 roku dwukrotnie gościliśmy wolontariuszy fundacji, którzy przygotowali i przeprowadzili dla uczniów naszej szkoły wiele niesamowitych doświadczeń fizykochemicznych pokazując siłę nauki i jej zastosowania.

W najbliższy weekend przyszli wolontariusze odbędą swoje zajęcia praktyczne przygotowujące do pracy w fundacji, tak aby zdobytą wiedzę i miłość do chemii przekazywać innym.

W niedzielę 4 lipca w godzinach 9.30 - 12.00 zapraszamy wszystkich chętnych na otwarte mini pokazy chemiczne do naszego Liceum - parking szkoły.

Anna Tywanek
Termin poprawkowy egzaminu maturalnego
29.06.2021|13:59:06


Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w/g nowej formuły może przystąpić absolwent, który:
  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka, język obcy nowożytny
  • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego
W terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników egzaminu
(nie później niż 12 lipca 2021 roku) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Termin egzaminu poprawkowego:
- w części pisemnej 24 sierpnia 2021 (wtorek) godz.9.00

Anna Tywanek
Odbiór świadectw maturalnych
29.06.2021|13:50:24


Wydawanie świadectw maturalnych rozpocznie się w dniu
5 lipca 2021 r. (poniedziałek) od godz. 9:30.
Świadectwa należy odbierać osobiście lub poprzez osobę z pisemnym upoważnieniem.
Osoby odbierające świadectwa maturalne zobowiązane są do:
- zachowania bezpiecznej odległości społecznej
- dezynfekcji rąk
- założenia maseczki zakrywającej nos i usta
- podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem

Wyniki można sprawdzić od 5 lipca przez internet pod adresem:
https://hermes.oke.waw.pl/egzaminy
Aby się zalogować, należy wpisać jako login swój pesel oraz otrzymane wcześniej hasło.
Anna Tywanek
Wakacyjne życzenia
25.06.2021|14:15:51

Droga Młodzieży!

Gratulujemy Wam zakończenia
tak nietypowego roku szkolnego
i życzymy
zdrowych, bezpiecznych
i słonecznych wakacji
oraz udanego wypoczynku.

Do zobaczenia - mamy nadzieję
- we wrześniu!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne


Jarosław Zabielski
Informacja dotycząca badań lekarskich dla kandydatów do BS
25.06.2021|13:57:29

Podmiotem wykonującym bezpłatne badania uczniów w roku 2021 dla powiatu garwolińskiego jest


CENTRUM MEDYCZNE PETRA MEDICA
ul. Grochowska 166, 04-329 Warszawa

tel. (22) 740 20 20 w godzinach 7:00-20:00


Zapraszamy!
Jarosław Zabielski
Informacje dla kandydatów
24.06.2021|13:17:50
Przypominamy, że od 25 czerwca do 14 lipca kandydaci do naszej szkoły dostarczają kopie lub orginały świadectw i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty.
Punkt rekrutacji będzie czynny w godzinach 10.00 - 14.00

Kandydaci korzystając ze swoich kont powinni wcześniej wprowadzić oceny i liczbę punktów z egzaminu do systemu rekrutacji.
W przypadku problemów, w szkole będzie można uzyskać pomoc.

Zapraszamy!
Iwona Seremak