r.

Rada Rodziców 2022/2023
W naszej szkole działa Rada Rodziców.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 przedstawiał się następująco:
  1. Urszula Grabowiecka - przewodnicząca

  2. Grzegorz Boryń - z-ca przewodniczącej

  3. Anna Majsterek - sekretarz

  4. Urszula Kowalczyk - komisja rewizyjna

  5. Katarzyna Pielak - komisja rewizyjna

  6. Anna Wiśnioch - komisja rewizyjna