r.


Rada Rodziców 2018/2019
W naszej szkole działa Rada Rodziców.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 przedstawia się następująco:

1. Król Piotr - przewodniczący

2. Pasik Renata - zastępca przewodniczącego

3. Paśnicki Mariusz - sekretarz

4. Sierańska Lena - komisja rewizyjna

5. Wojdat Magdalena - komisja rewizyjna

6. Bożek Marta

7. Woźniak Marzena

8. Kobus Marta

9. Pyza Anna

10. Pawłowska Wioletta