|   r.


Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/18
Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 przedstawia się następująco:Przewodnicząca Samorządu

Magdalena Stępień


kl. IIa
Zastępca przewodniczącej

Daria Babik


kl. IIb


Kronikarze szkolni

Alicja Srebnicka i Karolina Szarek


kl. Ic
Kronikarze samorządu

Alicja Galińska i Izabela Sumracka


kl. Ib
Sekcja fotograficzna

Magdalena Stępień, Katarzyna Bany


kl. IIa, IIcRadiowęzeł szkolny

Ewelina Cyrta, Maciej Paziewski, Rozalia Rusak, Stanisław Wawer, Tomasz Klimek, Majsterek Sylwia, Bożek Monika, Majsterek Julia, Pluta Alicja, Szymon Krogulec, Michał Sowa


kl. IIIb, IIIa, IIb,IIIc


Opiekun samorządu

p. Izabela Krupa