|   r.
Rada Rodziców 2017/2018
W naszej szkole działa Rada Rodziców.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 przedstawia się następująco:

1. Paśnicki Mariusz

2. Sierańska Lena

3. Andrzejewska Teresa

4. Dymek Anna

5. Król Beata

6. Pyza Anna

7. Śliz Ewa

8. Rusak Marzena

9. Salamończyk Anna

10. Cieśla Agata