|   r.


Rada Rodziców 2010/11
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011 przedstawiał się następująco:

1. Chojnacki Artur – przewodniczący

2. Figacz Ewa – z–ca przewodniczącego

3. Gertruda Beata – sekretarz

4. Lemieszek Małgorzata – komisja rewizyjna

5. Sawicka Lucyna – komisja rewizyjna

6. Pyra Grażyna – komisja rewizyjna

7. Cyrta Jolanta

8. Gazda Agnieszka

9. Klimek Anna

10. Kołyska Grażyna

11. Wojdyr Agnieszka