r.

Tygodniowy przydział godzin w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym
Tygodniowy przydział godzin w klasach 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego przedstawia się następująco:

Plan nauczania oddziałów IIIa, IIIb
uniwersyteckich i politechnicznych
PrzedmiotI klasaII klasaIII klasaSuma **
Język polski54312 [360]
Język angielski3339 [270]
J. obcy (do wyboru: franc., niem., ros.) 2226 [180]
Wiedza o kulturze1 - - 1 [30]
Historia2 - - 2 [60]
Wiedza o społeczeństwie1 - - 1 [30]
Podstawy przedsiębiorczości2 - - 2 [60]
Geografia1 - - 1 [30]
Biologia1 - - 1 [30]
Chemia1 - - 1 [30]
Fizyka i astronomia1 - - 1 [30]
Matematyka44311 [330]
Informatyka1 - - 1 [30]
Wychowanie fizyczne3339 [270]
Edukacja dla bezpieczeństwa1 - - 1 [30]
Godzina z wychowawcą1113 [90]
Religia2226 [180]
Wychowanie do życia w rodzinie *)14R14R14R1,11 [42]
Rozszerzenie do wyboru I - 448 [240]
Rozszerzenie do wyboru II - 448 [240]
Rozszerzenie do wyboru III - 448 [240]
Historia i społeczeństwo - p. uzupełniający - 224 [120]
Przedmiot uzupełniający do wyboru - 1 - 1 [30]
tygodniowo32,3734,3731,3798,11 [2952]


Plan nauczania oddziału IIIc
bezpieczeństwo publiczne
PrzedmiotI klasaII klasaIII klasaSuma **
Język polski54312 [360]
Język angielski3339 [270]
J. obcy (do wyboru: franc., niem., ros.) 2226 [180]
Wiedza o kulturze1 - - 1 [30]
Historia2 - - 2 [60]
Wiedza o społeczeństwie1 - - 1 [30]
Podstawy przedsiębiorczości2 - - 2 [60]
Geografia1 - - 1 [30]
Biologia1 - - 1 [30]
Chemia1 - - 1 [30]
Fizyka i astronomia1 - - 1 [30]
Matematyka44311 [330]
Informatyka1 - - 1 [30]
Wychowanie fizyczne3339 [270]
Edukacja dla bezpieczeństwa1 - - 1 [30]
Godzina z wychowawcą1113 [90]
Rozszerzenie do wyboru I-448 [240]
Rozszerzenie do wyboru II - 448 [240]
Rozszerzenie do wyboru III - 448 [240]
Historia i społeczeństwo - p. uzupełniający - 224 [120]
Przedmiot uzupełniający do wyboru - 1 - 1 [30]
Religia2226 [180]
Wychowanie do życia w rodzinie *)14R14R14R1,11 [42]
Pierwsza pomoc2 - - 2 [60]
Formacje porządku publicznego - 2 - 2 [60]
Zajęcia samoobrony - - 22 [60]
tygodniowo34,3736,3733,37104,11 [3132]


*) Wychowanie do życia w rodzinie - 14R oznacza 14 godzin rocznie

**) Liczby podane w nawiasach kwadratowych oznaczają ilość godzin w ciągu całego cyklu nauki.