|   r.
Dla Kandydatow - trwa II etap rekrutacji
28.06.2022|10:06:11
Do 13 lipca trwa drugi etap rekrutacji do klas I.

W tym czasie Kandydat powinien:
  1. Wprowadzić swoje oceny i wyniki ze świadectw do Systemu rekrutacji.
  2. Dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Kandydaci składają te dokumenty tylko w szkole pierwszego wyboru.

Do szkoły przynosimy oryginał lub poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie tych dokumentów.

Zapraszamy!
Jarosław Zabielski

Skomentuj newsa
Nick:

Komentarz: