|   r.


Termin poprawkowy egzaminu maturalnego
27.06.2022|10:53:38


Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:
  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka, język obcy nowożytny
  • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego
W terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników egzaminu
(nie później niż 12 lipca 2022 roku) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Termin egzaminu poprawkowego:
- w części pisemnej 23 sierpnia 2022 (wtorek) godz.9.00

Anna Tywanek

Skomentuj newsa
Nick:

Komentarz: