r.
Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej.
04.05.2021|10:02:54


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stacjonarne funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. T. Kościuszki w Sobolewie pozostaje ograniczone do 16 maja 2021, a zajęcia edukacyjne w tym czasie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 17 do 30 maja po przechodzimy na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
Od 17 do 23 maja uczniowie klas I LO i wszystkich klas Branżowej Szkoły rozpoczynają naukę stacjonarną w szkole, a uczniowie klas II LO kontynuują naukę on-line.
Od 24 do 30 maja uczniowie klas II rozpoczynają naukę stacjonarną w szkole, a uczniowie klas I LO i wszystkich klas Branżowej Szkoły realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Słuchacze LOD od 22 maja realizują zajęcia stacjonarnie w szkole.

Od 31 maja 2021 uczniowie wszystkich klas LO oraz BS rozpoczynają naukę stacjonarną w szkole.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

4 - 6.05.21 - dni wole od zajęć dydaktycznych ze w/z na egzamin maturalny.

Prosimy aby na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez Dyrektora szkoły.
Anna Tywanek

Skomentuj newsa
Nick:

Komentarz: