r.Kontynuacja zdalnego nauczania
11.04.2021|13:55:09


Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stacjonarne funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. T. Kościuszki w Sobolewie zostaje ograniczone
od 11 kwietnia 2021 roku do 18 kwietnia 2021.
Zajęcia edukacyjne w tym czasie będą realizowane na dotychczasowych zasadach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
Anna Tywanek

Skomentuj newsa
Nick:

Komentarz: