r.Deklaracja maturalna 2021 dla uczniów LO
Tutaj możesz pobrać deklarację maturalną 2021 (załącznik a1) dla uczniów i absolwentów LO dla młodzieży.
Wypełnioną (ręcznie lub komputerowo) deklarację należy podpisać i dostarczyć do sekretariatu do 30 września 2020 roku.

Uwaga! - Prosimy o wydruk dwustronny deklaracji na jednej kartce.


Deklaracja maturalna (załącznik a1)
Deklaracja maturalna
dla młodzieży
Załącznik a1


Absolwenci z lat ubiegłych mogą być zobligowani do wniesienia opłaty egzaminacyjnej.
Szczegóły w pliku poniżej.

Opłata za egzamin maturalny (załącznik a1)
Opłata za egzamin maturalny
dla absolwentów
Załącznik a1