r.

Wstępne listy Kandydatów do klas I
Poniżej publikujemy wstępne listy Kandydatów do klas I - na podstawie kopii dokumentów.

UWAGA KANDYDACI!

Opublikowane listy klas są wstępnymi wynikami rekrutacji.
Miejsce na liście rezerwowej nie świadczy o odrzuceniu kandydata. Ostateczne rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi po dostarczeniu oryginałów świadectw najpóźniej do godz. 15:00 we wtorek 18 sierpnia.Wstępne listy Kandydatów
do klas I