r.


Harmonogram sesji egzaminacyjnej LOD IV semestru
Harmonogram egzaminów dla IV semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przedstawia się następująco:

Klasa II - sem. IV
sobota, 20.06.2020
godzinaprzedmiot / egzaminuwagi
8:00-10:00egzaminy pisemneprzesłanie prac online
10:00historia i społeczeństwoustny online
12:00geografiaustny online
niedziela, 21.06.2020
8:00matematykaustny online
11:00j. polskiustny online
13:00j. angielskiustny online

O sposobach komunikacji online prowadzący zajęcia poinformują słuchaczy z odpowiednim wyprzedzeniem.