r.Procedury przeprowadzania matury 2023
Poniżej znajdują się procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 roku.Procedury organizacji egzaminów maturalnych
Procedury organizacji egzaminów maturalnych