|   r.


Procedury przeprowadzania matury 2020
Poniżej znajdują się procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku.


Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji egzaminów
Wewnątrzszkolna
instrukcja maturalna