|   r.


Procedury przeprowadzania matury 2022
Poniżej znajdują się procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku.Procedury organizacji egzaminów maturalnych
Procedury
organizacji egzaminów maturalnych