|   r.Jak wziąć udział w rekrutacji?
Krok 1 - Rejestracja kandydata

W terminie:


od 13 maja (poniedziałek) od godz. 8:00
do 20 maja (poniedziałek) do godz. 15:00

zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym wypełniając formularz rejestracyjny na naszej stronie www.

Jeżeli z jakichś powodów nie będziesz mógł zarejestrować się przez internet, dostarcz do sekretariatu szkoły wypełniony druk podania. Możesz przynieść go osobiście lub poprosić zaprzyjaźnioną osobę.
Druk podania możesz pobrać tutaj.

Uwaga!
Kandydaci zarejestrowani przez internet nie wypełniają już papierowego podania.


Krok 2 - Złożenie oryginału lub kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
Po zakończeniu roku szkolnego w terminie:

od 21 czerwca (piątek) od godz. 12:00
do 28 czerwca (piątek) do godz. 16:00

dostarcz do sekretariatu szkoły oryginały lub kopie:

• świadectwa ukończenia szkoły,
• zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
• dyplomów laureatów konkursów przedmiotowych.
Krok 3 - Potwierdzenie woli podjęcia nauki - złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia
16 lipca br. (wtorek) o godz. 12:00 sprawdź czy jesteś na liście przyjętych.

Jeśli tak, to potwierdź w sekretariacie chęć podjęcia nauki i przynieś w dniach:

od 16 lipca (wtorek) od godz. 12:00
do 24 lipca (środa) do godz. 10:00

oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Pozostałe wymagane dokumenty możesz dostarczyć w terminie późniejszym.