r.


Jak wziąć udział w rekrutacji?
Krok 1 - Rejestracja kandydata

W terminie:


od 17 maja (poniedziałek) od godz. 8:00
do 21 czerwca (poniedziałek) do godz. 15:00

Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym (czerwony link).

Wydrukowane i podpisane podanie przynieś do szkoły lub prześlij na dedykowane do tego konto e-mail:

rekrutacja@losobolew.pl.

Ponadto zapisz się na:
- wybrane rozszerzenia
- języki obce

Linki w dziale Dla Kandydatów.


Krok 2 - Złożenie oryginału lub kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu

Po zakończeniu roku szkolnego w terminie:

od 25 czerwca (piątek) od godz. 8:00
do 14 lipca (środa) do godz. 15:00

dostarcz do sekretariatu szkoły oryginały lub kopie:
- świadectwa ukończenia szkoły,
- zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
- dyplomów laureatów konkursów przedmiotowych.


Krok 3 - Potwierdzenie woli podjęcia nauki - złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia

22 lipca (czwartek) o godz. 12:00
sprawdź czy jesteś na liście przyjętych.

Jeśli tak, to potwierdź w sekretariacie chęć podjęcia nauki i przynieś w dniach:

od 23 lipca (piątek) od godz. 8:00
do 30 lipca (piątek) do godz. 15:00

oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.


Pozostałe wymagane dokumenty możesz dostarczyć w terminie późniejszym.