r.Jak wziąć udział w rekrutacji?
Krok 1 - Rejestracja kandydata

W terminie:


od 17 maja (poniedziałek) od godz. 8:00
do 21 czerwca (poniedziałek) do godz. 15:00

Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym link na naszej stronie.

Wydrukowane i podpisane podanie przynieś do szkoły.

Krok 2 - Złożenie oryginału lub kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
Po zakończeniu roku szkolnego w terminie:

od 25 czerwca (piątek) od godz. 8:00
do 14 lipca (środa) do godz. 15:00

dostarcz do sekretariatu szkoły oryginały lub kopie:

- świadectwa ukończenia szkoły,
- zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej
- dyplomów laureatów konkursów przedmiotowych.
Krok 3 - Potwierdzenie woli podjęcia nauki - złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia
22 lipca (czwartek) o godz. 12:00 sprawdź czy jesteś na liście przyjętych.

Jeśli tak, to potwierdź w sekretariacie chęć podjęcia nauki i przynieś w dniach:

od 23 lipca (piątek) od godz. 8:00
do 30 lipca (piątek) do godz. 15:00

oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Pozostałe wymagane dokumenty możesz dostarczyć w terminie późniejszym.