|   r.
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Francji
06.06.2008


Dobre poznanie języka obcego i skuteczne wykorzystywanie go w różnych sytuacjach komunikacyjnych nie jest możliwe bez znajomości elementów cywilizacyjnych danego kraju. W myśl powyższego stwierdzenia ZSP im. T. Kościuszki w Sobolewie zorganizował międzyszkolny „Konkurs wiedzy o Francji” mający na celu pogłębianie zainteresowania uczniów kulturą i cywilizacją Francji jako jednym z elementów kultury europejskiej.

Konkurs odbył się dnia 5 czerwca 2008r. i był przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu garwolińskiego, uczących się języka francuskiego. W konkursie udział wzięły trzyosobowe reprezentacje z: LO im. Marszałka J. Piłsudskiego w Garwolinie, Katolickiego LO Przymierza Rodzin w Garwolinie i z ZSP im. T. Kościuszki w Sobolewie.
Współzawodnictwo odbywało się indywidualnie.
Konkurs został przeprowadzony w formie pisemnego testu i składał się z różnych konkurencji np. zadania „dokończ zdanie”, „ABC”, „prawda-fałsz”, „połącz w pary”, „pytania otwarte”, „połącz z obrazkiem”. Pytania konkursowe sprawdzały wiedzę kulturoznawczą uczniów z rożnych dziedzin m.in. geografia, historia, turystyka, kuchnia, literatura Francji. Uczniowie musieli wykazać się również dobrą znajomością mapy fizycznej Francji.

W skład komisji konkursowej weszli nauczyciele języka francuskiego z każdej szkoły. Zwycięzcy konkursu (trzy pierwsze osoby) otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i ocenę celującą z języka francuskiego.
W konkursie można było zdobyć 195 p.

Zwycięzcą konkursu została nasza uczennica Marta Sieńska z wynikiem 189,5 p. Nagrody i dyplomy wręczył uczestnikom konkursu wicedyrektor p. Paweł Kalbarczyk.

A oto wyniki „Konkursu wiedzy o Francji”:
1. Marta Sieńska 189,5 p. - ZSP im. T. Kościuszki w Sobolewie
2. Izabela Ragus 179 p. - ZSP im. T. Kościuszki w Sobolewie
3. Melania Rękawek 174 p. - Katolickie LO Przymierza Rodzin w Garwolinie
4. Tomasz Piotrowski 170 p. - LO im. Marszałka J. Piłsudskiego w Garwolinie
5. Katarzyna Kowalczyk 157,5 p. - LO im .Marszałka J. Piłsudskiego w Garwolinie
6. Monika Fedorowicz 149 p. - LO im .Marszałka J. Piłsudskiego w Garwolinie
7. Katarzyna Baranowska 134 p. - Katolickie LO Przymierza Rodzin w Garwolinie
8. Aleksander Konopka 95 p. - Katolickie LO Przymierza Rodzin w Garwolinie
9. Paulina Kula 92,5 p. - ZSP im. T. Kościuszki w Sobolewie

Zwycięzcom konkursu gratulujemy wygranej oraz bogatej wiedzy kulturoznawczej o Francji.

Zdjęcia można obejrzeć w FotoKronice.

M. Sieńska, B. Napora
Marta Sieńska

Skomentuj temat
Nick:

Komentarz: