|   r.


STOP dyskryminacji osób niewidomych i niedowidzących - Audio wolontariat
08.12.2014


W grudniu 2014 roku, uczniowie naszej szkoły rozpoczęli udział w projekcie Audio wolontariat prowadzonym przez Stowarzyszenie De Facto. Stowarzyszenie zapobiega dyskryminacji osób niewidomych w dostępie do informacji, edukacji i kultury poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Celem projektu Audio-wolontariat jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w wyniku udziału w nowoczesnym, długoterminowym wolontariacie na rzecz osób niewidomych. W czasie trwania projektu uczniowie poznają bariery utrudniające niewidomym dostęp do edukacji. Audio-wolontariusze będą opisywać ilustracje (wykonywać ich audiodeskrypcję = AD), dzięki czemu osoby niewidome korzystające z Kiosku z prasą dla niewidomych oraz uczniowie niewidomi uczący się z podręczników szkolnych będą mogli samodzielnie poznawać zarówno treści artykułów, treści edukacyjne jak i przekaz informacji zawarty w ilustracjach (zdjęciach, rysunkach itd.). Projekt współfinansowany jest z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
Dawid Filipowicz

Skomentuj temat
Nick:

Komentarz: