|   r.


Matura 2019
10.05.2019


W dniach od 6 do 8 maja mimo dwóch fałszywych alarmów bombowych pomyślnie i bez żadnych opóźnień przeprowadzono w naszym Liceum pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych.

Do pisemnej matury z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpili w kolejnych dniach wszyscy uprawnieni tegoroczni absolwenci w liczbie 64 osób.

Jeszcze przez dwa tygodnie do 24 maja młodzież będzie zdawała egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym z przedmiotów dodatkowych, m.in. z chemii, informatyki, geografii i fizyki oraz obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego i obcego.

Życzymy zdającym powodzenia i z niecierpliwością czekamy na wyniki!
Jarosław Zabielski

Skomentuj temat
Nick:

Komentarz: