|   r.Sprawdzenie rejestracji Kandydata do ZSP w Sobolewie

Błąd. Nie można połączyć z bazą danych rekrutacji!