|   r.
Rejestracja Kandydata do ZSP w Sobolewie
Krok 1 z 10

Informacje

Do rejestracji potrzebne są następujące dane osobowe:
 • Imiona i nazwisko
 • Imię i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych)
 • Data i miejsce urodzenia
 • Pesel
 • Adres zamieszkania
 • Telefon ucznia i rodziców

Ponadto dane dotyczące wyboru:
 • Szkoły (LO /G, BS /G, LO /P, BS /P)
 • Klasy, profilu lub zawodu
 • Języka obcego
 • Przedmiotów do nauki na poziomie rozszerzonym (kończący szkołę podstawową)
 • Pozalekcyjnych zajęć dodatkowych (przedmiotowych, sportowych, artystycznych)

UWAGA!:
 • W przypadku braku np. drugiego imienia odpowiednie pole formularza należy pozostawić PUSTE!
 • Podajemy AKTUALNE nazwiska rodziców/prawnych opiekunów.
 • Nie można przerwać wprowadzania danych przed ukończeniem ostatniego 10-tego kroku!