|   r.
Rejestracja Kandydata do ZSP w Sobolewie

Błąd. Nie można połączyć z bazą danych rekrutacji!