|   r.

Błąd. Nie można połączyć się z bazą danych rekrutacji!