|     |   r.

Rocznik 1970
W roku 1970 nie było absolwentów szkół średnich ze względu na wydłużenie okresu nauki w szkole podstawowej z 7 do 8 lat
/wprowadzenie ośmioklasowej szkoły podstawowej/.