|     |   r.Rocznik 1961


1. Balas Danuta

2. Banaszek Wanda Teresa

3. Bełdyga Kazimierz Tadeusz

4. Bełdyga Stanisława Teresa

5. Gakalska Joanna

6. Jakubaszek Halina Elżbieta

7. Kalbarczyk Józef

8. Komorniczak Zofia

9. Konopka Jerzy Stanisław

10. Kostyra Marian

11. Kowalska Danuta Maria Barbara

12. Laskowski Władysław Stanisław

13. Lechniak Wanda

14. Lipińska Apolonia

15. Ochnio Krystyna Zofia

16. Olszewska Marianna

17. Ośko Zofia Janina

18. Paśnik Jacek Wojciech

19. Paziewski Sebastian

20. Pielak Lidia Stanisława

21. Próchnik Maria

22. Rutkowski Mieczysław Władysław

23. Sitnik Wiesława Hanna

24. Skibińska Krystyna Iwona

25. Smolarczyk Mirosława

26. Szwonder Rajmund Henryk

27. Urawska Franciszka

28. Wierzbicki Aleksander

29. Zackiewicz Krystyna Barbara

30. Zduniak Antonina Barbara

31. Zięcina Halina Ewa