r.
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/18
Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 przedstawia się następująco:Przewodnicząca Samorządu i sekcja fotograficzna

Magdalena Stępień


kl. IIa
Zastępca przewodniczącej

Daria Babik


kl. IIa


Kronikarze szkolni i sekcja plastyczna

Karolina Szarek i Alicja Srebnicka


kl. Ic
Kronikarze samorządu

Alicja Galińska, Izabela Surmacka


kl. Ib
Sekcja fotograficzna

Magdalena Stępień, Katarzyna Bany


kl. IIa, IIcRadiowęzeł szkolny

Ewelina Cyrta, Maciej Paziewski, Rozalia Rusak, Tomasz Klimek, Sylwia Majsterek, Monika Bożek
Julia Majsterek, Alicja Pluta
Stanisław Wawer, Szymon Krogulec, Michał Sowa


kl. IIIb, IIb, IIIc


Opiekun samorządu

p. Izabela Krupa