|   r.


Rada Rodziców 2016/2017
W naszej szkole działa Rada Rodziców.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 przedstawiał się następująco:

1. Głodek Katarzyna – przewodnicząca

2. Siejka Anna

3. Konopka Małgorzata

3. Śliz Ewa

4. Błachnio Urszula

5. Czyszek Dariusz

6. Dymek Anna

7. Król Piotr

8. Błachnio Tomasz