r.

WSO i Regulamin klasy mundurowej
Poniżej zamieszczono Wewnątrzszkolny System Oceniania i Regulamin Klasy Mundurowej. Zachęcamy osoby zainteresowane do zapoznania się z tymi dokumentami.


Wewnątrzszkolny system Oceniania

Wewnątrzszkolny
System Oceniania


Regulamin Internatu

Regulamin Internatu


Regulamin Klasy Mundurowej

Regulamin Klasy Mundurowej