|   r.


Szkolny zestaw programów nauczania oraz wykaz podręczników
Poniżej znajdują się programy nauczania oraz wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018:


Zestaw programów nauczania

Programy do LO

Programy do BS

Programy do ZSZ

Programy do LOD


Wykaz podręczników
do Liceum Ogólnokształcącego
 
Klasy I LO
 
Klasy II LO

Klasy III LO


Wykaz podręczników
do Branżowej Szkoły Iº oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 
Klasa I BS
 
Klasa II ZSZ

Klasa III ZSZ