|     |   r.Jak wziąć udział w rekrutacji?
Krok 1 - Rejestracja kandydata

W terminie:


od 10 maja (czwartek) od godz. 10.00
do 18 maja (piątek) do godz. 15:00

zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym wypełniając formularz rejestracyjny na naszej stronie www.

Jeżeli z jakichś powodów nie będziesz mógł zarejestrować się przez internet, dostarcz do sekretariatu szkoły wypełniony druk podania. Możesz przynieść go osobiście lub poprosić zaprzyjaźnioną osobę.
Druk podania możesz pobrać tutaj.

Uwaga!
Kandydaci zarejestrowani przez internet nie wypełniają już papierowego podania.


Krok 2 - Złożenie oryginału lub kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
Po zakończeniu roku szkolnego w terminie:

od 22 czerwca (piątek) od godz. 12:00
do 27 czerwca (środa) do godz. 16.00

dostarcz do sekretariatu szkoły oryginały lub kopie:

• świadectwa ukończenia szkoły,
• zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
• dyplomów laureatów konkursów przedmiotowych.
Krok 3 - Potwierdzenie woli podjęcia nauki - złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia
6 lipca br. (piątek), o godz. 12:00 sprawdź czy jesteś na liście przyjętych.

Jeśli tak, to potwierdź w sekretariacie chęć podjęcia nauki i przynieś w dniach:

od 6 lipca (piątek)
do 12 lipca (czwartek) do godz. 12.00

oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Pozostałe wymagane dokumenty możesz dostarczyć w terminie późniejszym.