|   r.


Roczny przydział godzin w klasach LO dla Dorosłych
Roczny przydział godzin w klasach Liceum dla Dorosłych przedstawia się następująco:

Plan nauczania oddziałów LO
dla Dorosłych
PrzedmiotI klasa
h/rok
II klasa
h/rok
III klasa
h/rok
Średnio
h/tydzień [cykl nauki]
Język polski6069554,84 [184]
Język angielski4050373,34 [127]
Język rosyjski4050373,34 [127]
Historia35--0,92 [35]
Wiedza o społeczeństwie15--0,39 [15]
Matematyka2460413,29 [125]
Fizyka i astronomia20--0,53 [20]
Chemia15--0,39 [15]
Biologia15--0,39 [15]
Geografia20--0,53 [20]
Podstawy przedsiębiorczości20--0,53 [20]
Informatyka20--0,53 [20]
Matematyka p. rozszerzony2040302,37 [90]
Geografia p. rozszerzony-70553,29 [125]
Historia i społeczeństwo - przed. uzupełniający-15200,92 [35]
tygodniowo886,2622,26 [846]
// Skrypt do gromadzenia statystyk google - Google Universal Analytics