|   r.
Tygodniowy przydział godzin w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Tygodniowy przydział godzin w klasach zawodowych przedstawia się następująco:

Plan nauczania oddziałów I, II oraz III
wielozawodowych
PrzedmiotI klasaII klasaIII klasaSuma
Język polski2215 [160]
Język ob. do wyb.34R*213,89 [130]
Historia11 - 2 [64]
Wiedza o społeczeństwie - 1 - 1 [32]
Podstawy przedsiębiorczości - 112 [64]
Geografia - 1 - 1 [32]
Biologia1 - - 1 [32]
Chemia - 1 - 1 [32]
Fizyka i astronomia1 - - 1 [32]
Matematyka234R13,89 [130]
Informatyka1 - - 1 [32]
Wychowanie fizyczne3398R8,58 [290]
Edukacja dla bezpieczeństwa1 - - 1 [32]
Godzina z wychowawcą1131R2,82 [95]
Religia2226 [192]
Wychowanie do życia w rodzinie14R14R14R1,11 [42]
Kształcenie zawodowe teoretyczne136R136R136R10,74 [408]
Zajęcia praktyczne12162452 [1664]
tygodniowo31,8435,8437,34105,03 [3463]
*) - R oznacza liczbę godzin rocznie.
// Skrypt do gromadzenia statystyk google - Google Universal Analytics