|   r.


Formularze i wzory wypełniania wniosków
FORMULARZ WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY - LO, BS I st.

W wypadku gdybyś nie miał możliwości zarejestrowania się na stronie szkoły poprzez formularz rejestracyjny, tutaj możesz pobrać druk wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej.

Formularz jest jeden - wspólny do Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia. Przygotowaliśmy również wzory wypełnienia wniosku do szkół dla młodzieży.

Jeżeli nie możesz zarejestrować się przez Internet, pobierz formularz wniosku (w formacie .pdf):


Wniosek do kl 1.pdf

Wzory wypełniania wniosków do szkół dla młodzieży:
Wzór wniosku do LO.pdf    Wzór wniosku do BS.pdf

Uwaga!
1. Wnioski składają tylko te osoby, które nie rejestrują się przez Internet.
2. Składając dokumenty należy przestrzegać terminów określonych w terminarzu rekrutacji.


FORMULARZ WNIOSKU DO INTERNATU

Jeśli nie rejestrujesz się przez Internet, tutaj możesz pobrać do wydrukowania formularz wniosku o przyjęcie do internatu.

Pobierz formularz wniosku (w formacie .pdf):


Wniosek do Internatu.pdf
Uwaga!
1. Wnioski składają tylko te osoby, które nie rejestrują się przez Internet.


FORMULARZ WNIOSKU DO LICEUM DLA DOROSŁYCH - LOD

Tutaj możesz pobrać do wydrukowania formularz wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Wypełniony i podpisany druk wniosku należy złożyć w sekretariacie szkoły osobiście lub poprzez zaprzyjaźnioną osobę.

Pobierz formularz wniosku (w formacie .pdf):


Wniosek do LOD.pdf

Uwaga!
Składając dokumenty należy przestrzegać terminów określonych w terminarzu rekrutacji.UWAGA! Jeżeli Twój komputer nie potrafi odczytać tych plików, to znaczy, że powinieneś zainstalować na nim w pełni darmowy program Adobe Reader. Można go pobrać z witryny producenta www.adobe.pl lub poszukać na płytach instalacyjnych urządzeń Twojego komputera, np. drukarki.