|   r.Akcja Honorowego Krwiodawstwa 29 października 2014 r.
19.10.2014|23:48:34
Ambulans do poboru krwi z pracownikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Garwolinie w tym roku szkolnym po raz pierwszy będzie gościł w Sobolewie.

W środę 29 października 2014 r. odbędzie się pierwsza w tym roku szkolnym Akcja Honorowego Krwiodawstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie. Krew będzie można oddać jak zwykle w ambulansie do poboru krwi w godzinach od 9.00 do 13.00. Ambulans będzie znajdował się, podobnie jak zawsze obok wejścia do szkoły od strony hali, przy ul. O. Błachnio.

Aby wziąć udział w akcji trzeba spełnić określone warunki oraz odpowiednio się przygotować:
• należy mieć ukończone 18 lat
• konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
• ciężar ciała nie powinien być mniejszy niż 50 kg
• osoba oddająca krew nie może być pod wpływem środków odurzających
• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi należy wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki)
• należy być wyspanym
• trzeba spożyć lekkie śniadanie
• należy ograniczyć palenie papierosów

Każdy dawca po oddaniu krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości 4.500 kcal – 8 tabliczek czekolady.

Do udziału w Honorowym Krwiodawstwie zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców Sobolewa i okolic.

Renata Bany
Dyżury nauczycieli 14 października
13.10.2014|13:22:44
Lista dyżurujących w szkole nauczycieli w dniu 14 października przedstawia się następująco:
NauczycielGodziny
ks. Radosław Piotrowski10:00 - 11:30
Joanna van Berkel12:00 - 14:00
Justyna Bieńko8:00 - 11:00
Beata Kornas8:00 - 14:00
Ewa Łapacz9:00 - 11:15
Małgorzata Pigłas8:00 - 10:00
Karolina Zduńczyk9:00 - 13:00

Jarosław Zabielski
Konkurs na najlepszą frekwencje
09.10.2014|13:48:52
Zgodnie z przyjętymi zmianami w WSO klasa o najlepszej frekwencji w danym miesiącu wybiera dzień wolny od pytania i kartkówek.

Ranking frekwencji za miesiąc wrzesień

I B LO 96,2%
I A LO 96,01%
I C LO 94,16%
I A ZSZ 93,73%
I D LO 93,13%

Dla klasy I B LO 20.10.2014 (poniedziałek) jest dniem wolnym od pytania i kartkówek.

Zwycięskiej klasie gratulujemy.
Anna Tywanek
Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
01.10.2014|14:23:05
Na ostatnim wrześniowym posiedzeniu Rada Pedagogiczna przyjęła zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, dodając zapisy:

- w §7:
7. Uczeń, którego frekwencja wynosiła poniżej 80% nie może uczestniczyć w wycieczkach klasowych i imprezach szkolnych.
8. Klasa, która uzyskała najlepszą frekwencję w przeciągu miesiąca, ma prawo do tzw. Szczęśliwego dnia (dzień wolny od pytania i kartkówek).

- w §8:
3. b) udział w konkursie międzyszkolnym 10 pkt
9. a) reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym na terenie szkoły 10 pkt
9. b) reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym na uroczystościach gminnych, powiatowych, ogólnopolskich, w dniach wolnych od zajęć edukacyjnych 20 pkt
17. Uczeń klasy III LO, który w klasie pierwszej i/lub drugiej uzyskał ocenę wzorową z zachowania otrzymuje na koniec drugiego semestru dodatkowe 10 pkt. za każdy rok nauki, zaś za ocenę bardzo dobrą po 6 dodatkowych punktów.

Komentarz:
Punkt 8 wprowadza więc comiesięczny konkurs na najlepszą frekwencję klasy, w którym nagrodą jest wybrany przez zwycięską klasę dzień wolny od pytania i kartkówek.

Jarosław Zabielski
Piesza pielgrzymka do Górek
18.09.2014|13:51:37
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w I Szkolnej Pieszej Pielgrzymce do Górek. Pielgrzymka planowana jest na sobotę 27 września. Wyjście spod szkoły o godz. 8.00. Dojście do Górek planowane jest około godz. 15.00. W trakcje drogi czas na wspólną modlitwę, śpiew, konferencje i radosne spędzenie czasu w dobrym gronie. Istnieje możliwość powrotu autokarem.
Zapisy u swoich wychowawców.

Równocześnie zapraszamy na pielgrzymkę rowerową o godz.10.30

Pozdrawiam i do zobaczenia na pielgrzymim szlaku.
Ks. Radosław Piotrowski
Dodatkowe wolne dni w naszej szkole
16.09.2014|13:12:20
Po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. T. Kościuszki w Sobolewie ustalił w roku szkolnym 2014/2015 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

10.11.2014 - poniedziałek
02.01.2015 - piątek
05.01.2015 - poniedziałek
04.05.2015 - poniedziałek
05.05.2015 - wtorek
06.05.2015 - środa
05.06.2015 - piątek

Anna Tywanek
Spotkanie organizacyjne redakcji N.A.S
15.09.2014|11:16:21
Witam!
Jeżeli chcesz dołączyć do redakcji gazetki N.A.S i objąć jedną z funkcji (dziennikarz, korekta, grafik, technik składu), zapraszamy na spotkanie 17 września (środa) na 4 godzinie lekcyjnej, sala nr 14.
Więcej informacji u Profesora Jarosława Zabielskiego lub u Pawła Maraszka.
Paweł Maraszek
ZEBRANIE RODZICOW
12.09.2014|23:02:31
W dniu 16 września (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i ZSZ.
W programie:
*szkolenie Rodziców – użytkowników Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (dziennik elektroniczny)
*spotkania Rodziców z wychowawcami w poszczególnych klasach na których zostaną wybrane Rady Klasowe Rodziców oraz delegaci do Szkolnej Rady Rodziców
*spotkanie Rodziców uczniów klas III z Dyrekcją w sprawie organizacji studniówki.

Obecność Rodziców na zebraniach obowiązkowa.
Anna Tywanek
Początek roku w Liceum dla Dorosłych
04.09.2014|19:24:40
Słuchacze Liceum dla Dorosłych rozpoczynają zajęcia w dniach 13 – 14 września br. wg planu lekcji zamieszczonego w zakładce Plan lekcji ver. 3 (na samym dole).

W Aktualnościach dostępny jest również Harmonogram zajęć na nowy rok szkolny.
Jarosław Zabielski
Wyjazd na basen
03.09.2014|12:25:54
W naszej szkole organizujemy wyjazdy na basen do Miętnego. Wszelkie informacje u nauczycieli wf-u.
Izabela Wiśniewska
< Poprzednia   |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  |   Następna >